PRIVATLIVSPOLITIK
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, herefter slettes oplysningerne.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation, vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette. I lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Cozi Copenhagen via e-mail Hello@cozicopenhagen.com

For at kunne handle på Cozicopenhagen.com
skal du som minimum oplyse:
Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefon/mobilnummer

PERSONDATA

Ved at benytte Cozicopenhagen.com accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.


Køb af varer på Cozicopenhagen.com er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.


Cozi Copenhagen følger de vejledninger der foreligger fra D-mærket. Vi arbejder og handler under de retningsliner og de love, der er lavet af forbrugerstyrelsen.

COOKIES
LOVVALG & VÆRNETING
FORBRUGERBESKYTTELSE